גלריה

c8245cbd-7910-4bfb-b834-65965cab2601
58065328-2bdb-4b45-9f8a-ad078ddbaa14
3050dc9e-3602-4606-8eb3-0cb818edadaf
galey6
galey2
galey5
galey1
galey4
galey7
galey8
galey3
c8245cbd-7910-4bfb-b834-65965cab2601 58065328-2bdb-4b45-9f8a-ad078ddbaa14 3050dc9e-3602-4606-8eb3-0cb818edadaf galey6 galey2 galey5 galey1 galey4 galey7 galey8 galey3

אחוזת הגלבוע

טלפון

0502025555

כתובת

משק 87, מגן שאול, 19352